Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850
Przetargi
Przetargi organizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
Konkursy
Konkursy organizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Zamówienia poniżej 30.000 €
Zamówienia poniżej 30.000 € w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole

Obowiązek informacyjny dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne
Obowiązek informacyjny dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

Obowiązek informacyjny dla uczestników postępowań konkursowych
Obowiązek informacyjny dla uczestników postępowań konkursowych