Aktualności

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 11 Grudnia 2018 Wtorek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii z prowadzeniem banku krwi czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 30 Stycznia 2019 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodziennego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koleczytaj więcej
 • 31 Stycznia 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2019czytaj więcej
 • 5 Lutego 2019 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koleczytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
 • 22 Stycznia 2019 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z SPZOZ w Kole czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

WIZYTY PRZEDSTAWICIELI MEDYCHNYCH I HANDLOWYCH

 1. Przedstawiciel medyczny lub handlowy w celu reklamy produktu leczniczego kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi może przebywać na terenie SPZOZ w Kole po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora.
 2. Zgoda Dyrektora wydawana jest na wniosku złożonym przez wnioskodawcę na formularzu. Druk do pobrania.
 3. Wnioskodawca wypełniony wniosek przesyła faksem na nr 63 2720-850 lub na adres e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl .
 4. Decyzja Dyrektora SPZOZ w Kole przesyłana jest wnioskodawcy w sposób w jaki wpłynął wniosek.
 5. Przedstawiciel medyczny lub handlowy w przypadku uzyskania zgody zgłasza się w dniu planowanej reklamy produktu leczniczego do sekretariatu SP ZOZ w Kole w celu okazania się dokumentem tożsamości wskazanym we wniosku i wpisania się do prowadzonej ewidencji przedstawicieli medycznych i handlowych reklamujących produkty lecznicze.
 6. Po zakończonej reklamie przedstawiciel handlowy w prowadzonej ewidencji wpisuje godzinę jej zakończenia.

  Druk do pobrania.