Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Spis telefonów w SPZOZ Koło

Komórka Organizacyjna Numer telefonu
 
Centrala 63 26 26 100
Sekretariat Dyrekcji 63 26 26 140
63 27 21 406
Fax: 63 27 20 850
Kierownik ds. Administracyjno - Gospodarczych 63 26 26 207
Główny Księgowy 63 26 26 133
 
Zespoły Ratownictwa Medycznego
Alarmowy 999
Koordynator Ratowników Medycznych 63 26 26 200
Lekarz  karetki "S" 63 26 26 173
Ratownicy karetki "S" 63 26 26 181
Podstacja Kłodawa "P2" 63 27 35 298
 
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Podstawowa Opieka Zdrowotna, Nocna i Świateczna
63 26 26 205
Pomoc dorazna Nocno - Świateczna w dni robocze, po 18.00
w Niedziele Soboty i Święta - całodobowo
63 27 20 406
Izba przyjęć pielęgniarki 63 26 26 176
Izba przyjęć rejestracja 63 26 26 113
Koordynator Izby Przyjęć Gabinet Lekarza dyzurujacego 63 26 26 151
Pielęgniarka koordynująca Izby Przyjęć 63 26 26 116
 
Oddział Chorób Wewnętrznych I 
Lekarz Kierujący Oddziałem  
Gabinet lekarski 63 26 26 141
Dyżurka pielęgniarek 63 26 26 172
Sekretarki medyczne 63 26 26 194
Telefon  dla Pacjentów 63 26 26 160
 
Oddział Chorób Wewnętrznych II z Pododdziałem Diabetologii i Kardiologii 
Koordynator  
Gabinet lekarski 63 26 26 175
Dyżurka pielęgniarek 63 26 26 130
Sekretarka medyczna 63 26 26 183
Telefon dla Pacjentów 63 26 26 197
 
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii 
Kierownik Oddziału 63 26 26 121
Gabinet lekarski 63 26 26 123
Pielęgniarka oddziałowa 63 26 26 174
Dyżurka pielęgniarek odcinek 1 63 26 26 142
Dyżurka pielęgniarek odcinek 2 63 26 26 153
Telefon dla Pacjentów odcinek 1 63 26 26 161
Telefon dla Pacjentów odcinek 2 63 26 26 164
 
Oddział Dziecięcy 
Koordynator oddziału 63 26 26 220
Gabinet lekarski 63 26 26 128
Dyżurka pielęgniarska 63 26 26 139
Sekretarka medyczna / pracownia USG 63 26 26 166
 
Sala Porodowa 
Gabinet lekarski 63 26 26 129
Położne 63 26 26 180
 
Oddział Położniczo-Ginekologiczny 
Lekarz Kierujący Oddziałem 63 26 26 167
Gabinet lekarski 63 26 26 129
Dyżurka położnych - odcinek ginekologii 63 26 26 171
Dyżurka położnych - odcinek położnictwa 63 26 26 137
 
Oddział Noworodkowy 
Gabinet lekarski 63 26 26 168
Dyżurka pielęgniarek 63 26 26 136
 
Blok Operacyjny 
Pielęgniarki koordynujące: Blok Operacyjny/Anestezjologia 63 26 26 206
Blok Operacyjny 63 26 26 114
Gabinet lekarski Anestezjologów 63 26 26 177
 
Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej 
EKG / Badania Holter 63 26 26 117
 
Laboratorium Medyczne zewnętrzne - A-LAB 63 27 13 459
Pracownie Laboratorium 63 26 26 115
 
Poradnie Specjalistyczne 
Rejestracja poradni 63 26 26 118 lub 601 067 026
Poradnia (gabinet) położnej POZ 607 901 241
 
Pracownia Endoskopii 63 26 26 132
 
Pracownie: RTG, USG, Tomografia Komputerowa
Rejestracja RTG; Tomografia Komputerowa TOMMA 63 26 26 157
Pracownia USG 63 26 26 188, tel. kom. 601379305
 
Apteka Szpitalna 
Kierownik Apteki 63 26 26 193
  63 26 26 154
 
Sterylizatornia 
Kierownik Sterylizatorni 63 26 26 191
  63 26 26 185
 
Prosektorium 63 26 26 149
Magazyn bielizny/dezynfektor 63 26 26 131
 
Pielęgniarka Epidemiologiczna 63 26 26 184
 
Administracja
Przełożona Pięlęgniarek 63 26 26 127
Pełnomocnik ds. Systemu Jakości
- Skargi i Wnioski
- Pełnomocnik ds. Kombatantów i osób represjonowanych
63 26 26 150
Inspektor Ochrony Danych 63 26 26 150
Dział Świadczeń Medycznych
63 26 26 189
Wydawanie wyników histopatologicznych 63 26 26 119
63 26 26 125
Zamówienia Publiczne 63 26 26 179
Dział Kadr i Płac 63 26 26 145
Dział Techniczny - Kierownik

Kotłownia / portiernia
Warsztat hydrauliczny
Warsztat elektryczny
63 26 26 124
63 27 21 426
63 26 26 134
63 26 26 158
63 26 26 182
Rozdzielnia  NN 63 26 26 198
Zaopatrzenie/Magazyn 63 26 26 120
Sekcja Informatyczna 63 26 26 190
Kasa 63 26 26 144
Księgowość 63 26 26 147
63 26 26 152
Księgowość, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 63 26 26 192
BHP/p-poż 63 26 26 146
ZZPiP przy SPZOZ w Kole 63 26 26 199
 
Radca Prawny 63 26 26 155