Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Przetargi w SPZOZ Koło

OgłoszenieStatusData utworzenia
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów Otwarty 2020-07-01 10:54:11
Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb SPZOZ w Kole Otwarty 2020-06-04 12:50:27
Sukcesywna dostawa leków i materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Kole wg poszczególnych pakietów - uzupełnienie Rozstrzygnięty 2020-05-25 15:34:54
Modrenizacja Oddziału Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole Rozstrzygnięty 2020-04-24 13:43:43
Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2020-04-21 11:53:30
Sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb SPZOZ w Kole Rozstrzygnięty 2020-03-05 13:11:41
Dostawa obłożeń chirurgicznych, sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowwego użytku dla potrzeb SPZOZ w Kole według poszczególnych pakietów Rozstrzygnięty 2020-02-26 15:12:35
Zakup urządzeń medycznych na potrzeb oddziału położniczo-ginekologicznego Zamknięty 2020-02-21 13:45:09
Usługi serwisu i wsparcia technicznego wraz z dostępem do nowych wersji oprogramowania Eskulap Rozstrzygnięty 2020-02-17 15:38:20
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodziennego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Kole (II) Rozstrzygnięty 2020-02-06 16:08:21
PLAN 2020 Otwarty 2020-01-31 13:47:30
Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim dla szpitalnego systemu informatycznego Simple ERP Rozstrzygnięty 2020-01-21 13:01:19
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Kole Unieważniony 2020-01-21 11:03:11
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego utrzymania czystości w SPZOZ w Kole Zamknięty 2019-12-13 10:22:22
Dostawa oleju napędowego dla transportu sanitarnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2019-12-06 15:16:49
Zakup aparatury USG na potrzeby pracowni ultrasonograficznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2019-11-13 13:58:50
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z wynajmem oraz serwisem bielizny szpitalnej, odzieży ochronnej i roboczej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2019-11-06 15:05:04
Zakup urządzeń medycznych oraz wyposażenia bloku operacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Otwarty 2019-10-24 13:35:20
Zakup ambulansu typu C na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole (II) Zamknięty 2019-09-27 13:40:30
Zakup ambulansu typu C na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Unieważniony 2019-09-16 11:19:16
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów Rozstrzygnięty 2019-09-06 12:08:33
Modernizacja Oddziału Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole Unieważniony 2019-08-08 12:21:47
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu - zastępcze roboty budowlane Zamknięty 2019-08-06 13:30:38
Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2019-08-05 09:59:39
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SPZOZ w Kole Zamknięty 2019-06-11 15:10:53
Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb SPZOZ w Kole wg poszczególnych pakietów Zamknięty 2019-05-16 11:16:45
Sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach oddzielnych pakietów Zamknięty 2019-03-07 10:17:09
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2019-02-05 09:49:51
PLAN 2019 Otwarty 2019-01-31 14:04:10
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodziennego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2019-01-30 13:43:38
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodziennego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole Unieważniony 2019-01-07 15:55:30
Dostawa oleju napędowego dla transportu sanitarnego SPZOZ w Kole Rozstrzygnięty 2018-12-18 09:29:48
Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SPZOZ w Kole Zamknięty 2018-10-31 09:57:30
Sukcesywny zakup i dostawa leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów - uzupełnienie Rozstrzygnięty 2018-09-26 08:27:00
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dfla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wg poszczególnych pakietów Zamknięty 2018-08-13 16:34:21
Zakup urządzeń medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów Zamknięty 2018-08-08 08:58:36
Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole II Unieważniony 2018-07-03 08:08:35
Świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Unieważniony 2018-06-07 10:46:45
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Rozstrzygnięty 2018-04-17 10:27:05
Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów (2018) Zamknięty 2018-04-12 15:51:36
Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2018-04-06 09:32:27
sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych - leków, materiałów opatrunkowych oraz płynów infuzyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w ramach oddzielnych pakietów Zamknięty 2018-02-13 12:09:50
Roboty adaptacyjno remontowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2018-02-07 16:00:52
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego utrzymania czystości w SPZOZ w Kole Zamknięty 2018-01-30 08:45:45
Zakup urządzenia medycznego - zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków CPAP dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2018-01-26 12:26:49
Przebudowa pomieszczeń przyziemia budynku sterylizatorni dla potrzeb działu higieny Zamknięty 2018-01-17 15:33:14
PLAN 2018 Otwarty 2018-01-17 15:31:47
Dostawa oleju napędowego dla transportu sanitarnego SPZOZ w Kole Zamknięty 2017-12-27 13:59:31
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodziennego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Kole Zamknięty 2017-12-21 13:17:47
Zakup sprzętu medycznego - laparoskopu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole - w formie leasingu finansowego Zamknięty 2017-11-28 13:20:37
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z wynajmem oraz serwisem bielizny szpitalnej, odzieży ochronnej i roboczej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Rozstrzygnięty 2017-10-26 13:16:51
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku (II)dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów - uzupełnienie Rozstrzygnięty 2017-09-28 13:33:36
dostawa energii elektrycznej Otwarty 2017-09-27 08:11:38
sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów (II) - uzupełnienie Rozstrzygnięty 2017-09-26 12:07:57
kompleksowa dostawa paliwa gazowego Otwarty 2017-09-07 12:44:42
Roboty budowlane w systemie - zaprojektuj i wybuduj - polegające na budowie bloku operacyjnego wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami oraz sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu Rozstrzygnięty 2017-08-17 15:46:18
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Samodzielego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów Zamknięty 2017-07-27 14:43:20
Roboty budowlane w systemie polegające na budowie bloku operacyjnego wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami wraz z zarządzeniem energią, jak również sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" Unieważniony 2017-07-24 10:53:13
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja - wraz z zaprojektowaniem - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu (II) Unieważniony 2017-07-04 13:59:04
Usługa kresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego w SPZOZ w Kole Rozstrzygnięty 2017-06-14 12:22:10
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu. Unieważniony 2017-05-29 14:26:22
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2017-05-15 15:13:54
Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wg poszczególnych pakietów Zamknięty 2017-05-08 15:05:17
Zakup sprzetu medycznego - wideogastroskopu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w formie leasingu finansowego Zamknięty 2017-03-17 14:21:00
Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2017-02-17 12:45:22
Sukcesywna zakup i dostawa produktów farmaceutycznych - leki, materiałów opatrunkowych oraz płynów infuzyjnych dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach oddzielnych pakietów Rozstrzygnięty 2017-02-08 12:50:35
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego utrzymania czystości w SPZOZ w Kole II Zamknięty 2017-02-01 11:41:14
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego utrzymania czystości w SPZOZ w Kole Unieważniony 2016-12-30 11:49:22
dostawa oleju napędowego Zamknięty 2016-12-30 08:23:47
Wynajem Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla potrzeb SPZOZ w Kole Zamknięty 2016-11-24 12:14:33
Zakup sprzętu medycznego - stanowisko do znieczulenia dla potrzeb SPZOZ w Kole Zamknięty 2016-11-18 11:07:10
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Unieważniony 2016-11-10 13:48:42
Budowa drogi pożarowej w SPZOZ w Kole - II etap Zamknięty 2016-08-30 14:21:49
dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II dla potrzeb SPZOZ w Kole według poszczególnych pakietów Zamknięty 2016-07-22 10:04:42
dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb SPZOZ w Kole Zamknięty 2016-06-28 13:55:49
usługa okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy aparatury i sprzętu medycznego SPZOZ w Kole Zamknięty 2016-04-14 13:46:33
Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb SPZOZ w Kole wg poszczególnych pakietów Zamknięty 2016-04-12 09:36:58
Zakup trzech ambulansów typu C oraz wyposażenia medycznego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu Zamknięty 2016-04-07 13:35:27
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SPZOZ w Kole wg poszczególnych pakietów Zamknięty 2016-04-06 10:15:13
Sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych - leków, materiałów opatrunkowych oraz płynów infuzyjnych dla SPZOZ w Kole w ramach oddzielnych pakietów Zamknięty 2016-02-03 11:46:25
Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb SPZOZ w Kole wg poszczególnych pakietów Zamknięty 2016-01-21 09:18:31