Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Ogłoszenie przetargu

Zakup urządzeń medycznych oraz wyposażenia bloku operacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
(zamieszczono: 2019-10-24 13:35:20)

Nr sprawy: SPZOZD¦M-ZP.240.13.2019 (odsłon: 674)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 2019-10-24, 13:35:38)
Ogłoszenie - modyfikacja nr 1 (dodano: 2019-10-31, 12:37:01)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 24-10-2019, 13:36:00)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 24-10-2019, 13:36:24)
Załącznik nr 2 (dodano: 24-10-2019, 13:36:49)
Załącznik nr 3 (dodano: 24-10-2019, 13:37:17)
Załącznik nr 4 (dodano: 24-10-2019, 13:37:47)
Załącznik nr 5 (dodano: 24-10-2019, 13:38:10)
Załącznik nr 6 (dodano: 24-10-2019, 13:38:34)
Załącznik nr 7 (dodano: 24-10-2019, 13:39:55)
Załącznik nr 8 (dodano: 24-10-2019, 13:47:58)
Załącznik nr 9 (dodano: 24-10-2019, 13:48:18)
Załącznik nr 10 (dodano: 24-10-2019, 13:48:38)
Załącznik nr 11 (dodano: 24-10-2019, 13:48:58)
Załącznik nr 12 (dodano: 24-10-2019, 13:49:25)
Załącznik nr 13 (dodano: 24-10-2019, 13:49:52)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 30-10-2019, 10:36:22)
Pytania nr 2 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 31-10-2019, 12:36:22)


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 05-11-2019, 13:29:01)


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 12-11-2019, 10:06:10)


Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano: 28-11-2019, 13:37:25)


Unieważnienie postępowania


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.