Aktualności

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 5 Marca 2019 Wtorek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących swym zakresem diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologię i serologię z prowadzeniem banku krwi w pomieszczeniach dzierżawionych od Udzielającego zamówienie (II) czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 31 Stycznia 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2019czytaj więcej
 • 5 Lutego 2019 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koleczytaj więcej
 • 7 Marca 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach oddzielnych pakietówczytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
 • 22 Stycznia 2019 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z SPZOZ w Kole czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Ogłoszenie przetargu

Dostawa oleju napędowego dla transportu sanitarnego SPZOZ w Kole
(zamieszczono: 2018-12-18 09:29:48)

Nr sprawy: SPZOZ.DŚM-ZP.240.18.2018 (odsłon: 215)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 2018-12-18, 09:30:25)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 18-12-2018, 09:30:47)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 18-12-2018, 09:31:11)
Załącznik nr 2 (dodano: 18-12-2018, 09:31:33)
Załącznik nr 3 (dodano: 18-12-2018, 09:31:57)
Załącznik nr 4 (dodano: 18-12-2018, 09:32:38)
Załącznik nr 5 (dodano: 18-12-2018, 09:33:11)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 21-12-2018, 12:32:16)


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 03-01-2019, 13:35:33)


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 10-01-2019, 14:24:48)


Ogłoszenie o zawarciu umowy


Unieważnienie postępowania


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.