Aktualności

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 31 Stycznia 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2019czytaj więcej
 • 16 Maja 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb SPZOZ w Kole wg poszczególnych pakietówczytaj więcej
 • 7 Marca 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach oddzielnych pakietówczytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Ogłoszenie przetargu

Sukcesywny zakup i dostawa leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów - uzupełnienie
(zamieszczono: 2018-09-26 08:27:00)

Nr sprawy: SPZOZ.DŚm-ZP.240.15.2018 (odsłon: 341)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 2018-09-26, 08:27:15)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 26-09-2018, 08:27:58)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 26-09-2018, 08:28:19)
Załącznik nr 2 (dodano: 26-09-2018, 08:28:42)
Załącznik nr 3 (dodano: 26-09-2018, 08:29:03)
Załącznik nr 4 (dodano: 26-09-2018, 08:29:24)
Załącznik nr 5 (dodano: 26-09-2018, 08:29:45)
Załącznik nr 6 (dodano: 26-09-2018, 08:30:12)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 01-10-2018, 14:28:28)


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 04-10-2018, 13:08:32)


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 17-10-2018, 12:15:12)


Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano: 12-11-2018, 08:38:01)


Unieważnienie postępowania


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.