Aktualności

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 5 Marca 2019 Wtorek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących swym zakresem diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologię i serologię z prowadzeniem banku krwi w pomieszczeniach dzierżawionych od Udzielającego zamówienie (II) czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 31 Stycznia 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2019czytaj więcej
 • 5 Lutego 2019 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koleczytaj więcej
 • 7 Marca 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach oddzielnych pakietówczytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
 • 22 Stycznia 2019 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z SPZOZ w Kole czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Ogłoszenie przetargu

Zakup urządzeń medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów
(zamieszczono: 2018-08-08 08:58:36)

Nr sprawy: SPZOZ.DŚM-ZP.240.13.2018 (odsłon: 524)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 2018-08-08, 08:59:07)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 08-08-2018, 08:59:26)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 08-08-2018, 09:11:19)
Załącznik nr 2 (dodano: 08-08-2018, 09:11:47)
Załącznik nr 3 (dodano: 08-08-2018, 09:12:09)
Załącznik nr 4 (dodano: 08-08-2018, 09:12:36)
Załącznik nr 5 (dodano: 08-08-2018, 09:13:03)
Załącznik nr 6 (dodano: 08-08-2018, 09:13:47)
Załącznik nr 7 (dodano: 08-08-2018, 09:14:11)
Załącznik nr 8 (dodano: 08-08-2018, 09:14:35)
Załącznik nr 9 (dodano: 08-08-2018, 09:15:06)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 13-08-2018, 10:21:10)


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 16-08-2018, 13:56:31)


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 03-09-2018, 11:32:21)


Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano: 05-10-2018, 08:15:02)


Unieważnienie postępowania


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.