Aktualności

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 31 Stycznia 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2019czytaj więcej
 • 7 Marca 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach oddzielnych pakietówczytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
 • 22 Stycznia 2019 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z SPZOZ w Kole czytaj więcej
 • 5 Kwietnia 2019 Piątek Zamówienie do 30.000 €:
  Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Ogłoszenie przetargu

Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
(zamieszczono: 2018-04-06 09:32:27)

Nr sprawy: SPZOZ.DŚM-ZP.240.06.2018 (odsłon: 572)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 2018-04-06, 09:32:44)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 06-04-2018, 09:33:06)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 06-04-2018, 09:34:17)
Załącznik nr 2 (dodano: 06-04-2018, 09:34:53)
Załącznik nr 3 (dodano: 06-04-2018, 09:35:15)
Załącznik nr 4 (dodano: 06-04-2018, 09:35:35)
Załącznik nr 5 (dodano: 06-04-2018, 09:35:57)
Załącznik nr 6 (dodano: 06-04-2018, 09:36:57)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 12-04-2018, 13:49:34)


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 16-04-2018, 13:05:21)


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 08-05-2018, 13:44:20)


Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano: 08-06-2018, 14:36:48)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano: 08-06-2018, 14:36:27)


Unieważnienie postępowania


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.