Aktualności

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 11 Grudnia 2018 Wtorek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii z prowadzeniem banku krwi czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
 • 17 Stycznia 2019 Czwartek Zamówienie do 30.000 €:
  obsługa parkingów czytaj więcej
 • 22 Stycznia 2019 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z SPZOZ w Kole czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Ogłoszenie przetargu

Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego utrzymania czystości w SPZOZ w Kole
(zamieszczono: 2018-01-30 08:45:45)

Nr sprawy: SPZOZ.DŚM-ZP.01.2018 (odsłon: 985)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 2018-01-30, 08:46:10)
Ogłoszenie - modyfikacja nr 1 (dodano: 2018-02-05, 14:42:40)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 30-01-2018, 08:55:59)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 30-01-2018, 08:46:58)
Załącznik nr 2 (dodano: 30-01-2018, 08:47:31)
Załącznik nr 3 (dodano: 30-01-2018, 08:48:00)
Załącznik nr 4 (dodano: 30-01-2018, 08:48:22)
Załącznik nr 5 (dodano: 30-01-2018, 08:48:45)
Załącznik nr 6 (dodano: 30-01-2018, 08:49:10)
Załącznik nr 7 (dodano: 30-01-2018, 08:49:34)
Załącznik nr 8 (dodano: 30-01-2018, 08:50:25)
Załącznik nr 9 (dodano: 30-01-2018, 08:51:37)
Załącznik nr 10 (dodano: 30-01-2018, 08:52:06)
Załącznik nr 11 (dodano: 30-01-2018, 08:52:35)
Załącznik nr 12 (dodano: 30-01-2018, 08:53:04)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 07-02-2018, 13:10:35)


Modyfikacje treści
Modyfikacja nr 1 (dodano: 2018-02-05, 14:43:43)


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 12-02-2018, 14:20:01)


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 20-02-2018, 13:38:19)


Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano: 09-03-2018, 13:53:33)


Unieważnienie postępowania


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.