Aktualności

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 11 Grudnia 2018 Wtorek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii z prowadzeniem banku krwi czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
 • 17 Stycznia 2019 Czwartek Zamówienie do 30.000 €:
  obsługa parkingów czytaj więcej
 • 22 Stycznia 2019 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z SPZOZ w Kole czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Ogłoszenie przetargu

Zakup urządzenia medycznego - zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków CPAP dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
(zamieszczono: 2018-01-26 12:26:49)

Nr sprawy: SPZOZ.DŚM-ZP.240.03.2018 (odsłon: 618)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 2018-01-26, 12:27:58)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 26-01-2018, 12:30:42)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 26-01-2018, 12:31:06)
Załącznik nr 2 (dodano: 26-01-2018, 12:38:13)
Załącznik nr 3 (dodano: 26-01-2018, 12:38:43)
Załącznik nr 4 (dodano: 26-01-2018, 12:39:03)
Załącznik nr 5 (dodano: 26-01-2018, 12:39:28)
Załącznik nr 6 (dodano: 26-01-2018, 12:39:50)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 05-02-2018, 14:28:25)


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 14-02-2018, 07:17:48)


Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano: 06-03-2018, 15:37:13)


Unieważnienie postępowania


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.