Aktualności

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 11 Grudnia 2018 Wtorek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii z prowadzeniem banku krwi czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
 • 17 Stycznia 2019 Czwartek Zamówienie do 30.000 €:
  obsługa parkingów czytaj więcej
 • 22 Stycznia 2019 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z SPZOZ w Kole czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Ogłoszenie przetargu

Przebudowa pomieszczeń przyziemia budynku sterylizatorni dla potrzeb działu higieny
(zamieszczono: 2018-01-17 15:33:14)

Nr sprawy: SPZOZ.DŚM-ZP.02.2018 (odsłon: 721)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 2018-01-17, 15:33:33)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 17-01-2018, 15:34:01)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 17-01-2018, 15:34:27)
Załącznik nr 2 (dodano: 17-01-2018, 15:34:50)
Załącznik nr 3 (dodano: 17-01-2018, 15:35:10)
Załącznik nr 4 (dodano: 17-01-2018, 15:35:31)
Załącznik nr 5 (dodano: 17-01-2018, 15:36:22)
Załącznik nr 6 (dodano: 17-01-2018, 15:36:45)
Załącznik nr 7 (dodano: 17-01-2018, 15:38:18)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 01-02-2018, 10:57:05)


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 07-02-2018, 13:50:45)


Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano: 21-02-2018, 09:00:43)


Unieważnienie postępowania


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.