Aktualności

 • 9 Stycznia 2018 Wtorek SPZOZ Koło zatrudni kierownika ds. administracyjno - gospodarczych:

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole  zatrudni kierownika ds. administracyjno- gospodarczych

  Wymagane kwalifikacje:

  ... czytaj więcej
 • 7 Lutego 2018 Środa Ogłoszenie o Konkursie na:
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie oddziału chirurgii z pododdziałem urologii (II) czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  Przebudowa pomieszczeń przyziemia budynku sterylizatorni dla potrzeb działu higienyczytaj więcej
 • 26 Stycznia 2018 Piątek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Zakup urządzenia medycznego - zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków CPAP dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koleczytaj więcej
 • 30 Stycznia 2018 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego utrzymania czystości w SPZOZ w Koleczytaj więcej
 • 7 Lutego 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  Roboty adaptacyjno remontowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koleczytaj więcej
 • 13 Lutego 2018 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
  sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych - leków, materiałów opatrunkowych oraz płynów infuzyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w ramach oddzielnych pakietówczytaj więcej
 • 3 Stycznia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  sukcesywny zakup i dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kole czytaj więcej
 • 19 Stycznia 2018 Piątek Zamówienie do 30.000 €:
  Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej celem uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania 9.2,1 Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wraz z jej rozliczeniem czytaj więcej
 • 15 Lutego 2018 Czwartek Zamówienie do 30.000 €:
  Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej celem uzyskania dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Ogłoszenie przetargu

Przebudowa pomieszczeń przyziemia budynku sterylizatorni dla potrzeb działu higieny
(zamieszczono: 2018-01-17 15:33:14)

Nr sprawy: SPZOZ.DŚM-ZP.02.2018 (odsłon: 251)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 2018-01-17, 15:33:33)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 17-01-2018, 15:34:01)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 17-01-2018, 15:34:27)
Załącznik nr 2 (dodano: 17-01-2018, 15:34:50)
Załącznik nr 3 (dodano: 17-01-2018, 15:35:10)
Załącznik nr 4 (dodano: 17-01-2018, 15:35:31)
Załącznik nr 5 (dodano: 17-01-2018, 15:36:22)
Załącznik nr 6 (dodano: 17-01-2018, 15:36:45)
Załącznik nr 7 (dodano: 17-01-2018, 15:38:18)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 01-02-2018, 10:57:05)


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 07-02-2018, 13:50:45)


Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano: 21-02-2018, 09:00:43)


Unieważnienie postępowania


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.