Aktualności

 • 9 Stycznia 2018 Wtorek SPZOZ Koło zatrudni kierownika ds. administracyjno - gospodarczych:

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole  zatrudni kierownika ds. administracyjno- gospodarczych

  Wymagane kwalifikacje:

  ... czytaj więcej
 • 7 Lutego 2018 Środa Ogłoszenie o Konkursie na:
  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie oddziału chirurgii z pododdziałem urologii (II) czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  Przebudowa pomieszczeń przyziemia budynku sterylizatorni dla potrzeb działu higienyczytaj więcej
 • 26 Stycznia 2018 Piątek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Zakup urządzenia medycznego - zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków CPAP dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koleczytaj więcej
 • 30 Stycznia 2018 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodobowego utrzymania czystości w SPZOZ w Koleczytaj więcej
 • 7 Lutego 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  Roboty adaptacyjno remontowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koleczytaj więcej
 • 13 Lutego 2018 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
  sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych - leków, materiałów opatrunkowych oraz płynów infuzyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w ramach oddzielnych pakietówczytaj więcej
 • 3 Stycznia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  sukcesywny zakup i dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kole czytaj więcej
 • 19 Stycznia 2018 Piątek Zamówienie do 30.000 €:
  Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej celem uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania 9.2,1 Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wraz z jej rozliczeniem czytaj więcej
 • 15 Lutego 2018 Czwartek Zamówienie do 30.000 €:
  Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej celem uzyskania dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Ogłoszenie przetargu

Roboty budowlane w systemie - zaprojektuj i wybuduj - polegające na budowie bloku operacyjnego wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami oraz sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu
(zamieszczono: 2017-08-17 15:46:18)

Nr sprawy: SPZOZ.DŚM-ZP.240.12.2017 (odsłon: 1861)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 2017-08-17, 15:46:48)
Ogłoszenie - modyfikacja nr 1 (dodano: 2017-08-17, 16:00:48)
Ogłoszenie - modyfikacja nr 2 (dodano: 2017-08-28, 14:18:00)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 17-08-2017, 15:47:09)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 17-08-2017, 15:47:38)
Załącznik nr 2 (dodano: 17-08-2017, 15:47:58)
Załącznik nr 3 (dodano: 17-08-2017, 15:48:32)
Załącznik nr 4 (dodano: 17-08-2017, 15:48:51)
Załącznik nr 5 (dodano: 17-08-2017, 15:49:10)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 28-08-2017, 14:19:14)
Pytania nr 2 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 28-08-2017, 14:19:34)
Pytania nr 3 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 30-08-2017, 13:06:03)
Pytania nr 4 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 05-09-2017, 08:53:43)
Pytania nr 5 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 05-09-2017, 12:26:59)
Pytania nr 6 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 05-09-2017, 15:03:10)


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 07-09-2017, 12:35:41)


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 10-10-2017, 13:22:07)


Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano: 25-10-2017, 14:23:50)


Unieważnienie postępowania


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.