Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Oddział: Noworodkowy


Koordynator Oddziału Dziecięcego i Noworodkowego – Katarzyna Przybysz

Oddziałowa Oddziału Noworodkowego - Wiesława Bezkowska

 

Tryb pracy:
Świadczenia w oddziale  udzielane są całodobowo.

Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentami pełni lekarz dyżurny.

Personel pielęgniarski pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego). Pielęgniarki zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.

Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia: 
Godz. 8.00-8.30 – raport lekarski
Godz. 8.30-10.00 – wizyta lekarska
Godz. 9.30-11.00 – wykonywanie badań diagnostycznych
Od godz. 11.00 – wypisy noworodków

Telefony:

Ordynator 632626168
Pielęgniarki 632626136

       

         
         

Przygotowała: U. Jaskuła