Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Oddział: Blok Operacyjny


Maria Spliter

Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego

w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa operacyjnego

- na stanowisku pracuję od maja 2003

 

Elżbieta Janowska

Pielęgniarka Koordynująca Anestezjologii

 

 

Tryb pracy:

Lekarze przeprowadzający zabiegi operacyjne zatrudnieni są we właściwych oddziałach – zgodnie z posiadaną specjalnością.
Lekarze anestezjolodzy zatrudnieni są w systemie dyżurowym, na podstawie grafiku dyżurów zatwierdzonego przez Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa lub Dyrektora zakładu.

 • Pielęgniarki zatrudnione są w systemie zmianowym 12-godzinnym
  w godzinach od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do
   6.00.

Zadania zespołu operującego:

 • obsługa aparatury i sprzętu medycznego
 • przygotowanie zestawów z narzędziami i materiałami do zabiegów operacyjnych.
 • ułożenie pacjenta do zabiegu
 • udział w zabiegu operacyjnym
 • porządkowanie zestawów narzędzi i materiałów po zakończonych zabiegach

Zadania zespołu anestezjologicznego: dotyczą obsługi pacjentów na bloku operacyjnym, a także pacjentek oddziału położniczo-ginekologicznego,  u których wykonuje się zabiegi operacyjne.


Do zadań tych należą w szczególności:

 • obsługa aparatury i sprzętu stosowanego w anestezjologii.
 • Przygotowanie pacjenta do znieczulenia
 • Aktywne uczestnictwo w znieczuleniu
 • Monitorowanie stanu chorego podczas znieczulenia, rozpoznawanie i leczenie powikłań
 • Dbanie o komfort psychiczny i fizyczny pacjenta na sali operacyjnej
 • Udział w akcjach reanimacyjnych pacjentów w innych komórkach organizacyjnych zakładu, zgodnie z obowiązującymi w zakładzie procedurami  

    

     
         
         

Przygotowała: U. Jaskuła