Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Kontakt


Dane teleadresowe:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
62-600 Koło
ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25

Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat tel.: (63) 26 26 140,
fax: (63) 27 20 850

NIP 666-18-89-172
Regon 000308554

Ochrona Danych Osobowych - Klauzula informacyjna

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Urszula Jaskuła
tel. 63 2626150
adres e-mail: iod@spzozkolo.pl