Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Konkursy w SPZOZ Koło

OgłoszenieStatusData utworzenia
Udzielanie świadczeń Zdrowotnych w pracowni Endoskopii w zakresie badań Gastroskopii, kolonoskopii i bronchoskopii Otwarty 2020-07-01 13:03:28
Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań USG i USG DOPPLER Otwarty 2020-06-05 14:01:58
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii z prowadzeniem banku krwi w pomieszczeniach dzierżawionych od Udzielającego zamówienia Unieważniony 2020-02-12 09:42:13
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie oddziałów szpitalnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2019-12-02 14:11:33
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Ratownictwa Medycznego dla SPZOZ w Kole Zamknięty 2019-11-26 14:31:28
Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ruchowej dla pacjentów SPZOZ w Kole Zamknięty 2019-11-15 12:34:37
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań patomorfologicznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2019-10-10 10:54:50
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu oraz opisywaniu badań z zakresu tomografii komputerowej i badań RTG drogą teleradiologii dla pacjentów SPZOZ w Kole wraz z dzierżawą pomieszczeń Zamknięty 2019-09-12 11:06:00
Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych w zakresie Transportu Specjalistycznego Zamknięty 2019-07-22 13:01:59
Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących swym zakresem diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologię i serologię z prowadzeniem banku krwi w pomieszczeniach dzierżawionych od Udzielającego zamówienie (II) Rozstrzygnięty 2019-03-05 11:19:38
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii z prowadzeniem banku krwi w pomieszczeniach dzierżawionych od Udzielającego zamówienia Unieważniony 2019-02-19 12:58:26
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii z prowadzeniem banku krwi Unieważniony 2018-12-11 13:08:08
Świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenia w rodzaju leczenie szpitalne z zakresu chorób wewnętrznych wykonywanych w zespole lekarzy w oddziale wewnętrznym I - II Rozstrzygnięty 2018-09-28 11:22:13
Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu Otwarty 2018-09-17 09:52:05
Świadczenia zdrootne w rodzaju leczenie szpitalne z zakresu chorób wewnętrznych wykonywanych w Zespole Lekarzy w oddziale wewnętrznym I Unieważniony 2018-08-08 11:58:54
Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie Ratownictwa Medycznego dla SPZOZ w Kole Rozstrzygnięty 2018-05-28 13:43:54
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów SPZOZ w Kole w zakresie oddziału chirurgii z pododdziałem urologii Rozstrzygnięty 2018-04-10 12:35:14
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie oddziału chirurgii z pododdziałem urologii (II) Rozstrzygnięty 2018-02-07 13:34:41
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego Zamknięty 2018-01-12 12:41:36
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie oddziału chirurgii z pododdziałem urologii Unieważniony 2017-12-12 14:59:36
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach: 1)Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego, 2) Konsultacji i udzielania świadczeń z dziedziny Ratownictwa Medycznego Zamknięty 2017-12-08 14:23:05
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla SPZOZ w poszczególnych zakresach Zamknięty 2017-12-01 13:24:30
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2017-11-30 14:09:29
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresach :chirurgii ogólnej, poradni kardiologicznej, poradni położniczo-ginekologiczne oraz poradni urologicznej Zamknięty 2017-11-27 12:40:48
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Zamknięty 2017-11-24 14:25:28
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom SPZOZ w Kole Unieważniony 2017-05-12 11:47:35
Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych II Zamknięty 2017-01-12 14:49:32
Badania specjalistyczne w zakresie USG - echokardiografia dla dzieci Rozstrzygnięty 2017-01-10 15:00:42