Aktualności

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 31 Stycznia 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2019czytaj więcej
 • 16 Maja 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb SPZOZ w Kole wg poszczególnych pakietówczytaj więcej
 • 7 Marca 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach oddzielnych pakietówczytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Ogłoszenie o konkursie

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących swym zakresem diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologię i serologię z prowadzeniem banku krwi w pomieszczeniach dzierżawionych od Udzielającego zamówienie (II)
(zamieszczono: 2019-03-05 11:19:38)

Nr sprawy: SPZOZ.DŚM-ZP.500.02.2019 (odsłon: 429)

Ogłoszenie o Konkursie
Ogłoszenie (dodano: 05-03-2019, 11:19:54)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (dodano: 05-03-2019, 11:20:17)

Modyfikacje treści Konkursu

Załączniki do Konkursu
Załącznik nr 1 (dodano: 05-03-2019, 11:20:46)
Załącznik nr 2 (dodano: 05-03-2019, 11:21:09)
Załącznik nr 3 (dodano: 05-03-2019, 11:21:58)
Załącznik nr 4 (dodano: 05-03-2019, 11:22:23)
Załącznik nr 5 (dodano: 05-03-2019, 11:22:52)
Załącznik nr 6 (dodano: 05-03-2019, 11:23:18)
Załącznik nr 7 (dodano: 05-03-2019, 11:23:49)
Załącznik nr 8 (dodano: 05-03-2019, 11:24:31)
Załącznik nr 9 (dodano: 05-03-2019, 11:24:59)

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi nr 1 (dodano: 11-03-2019, 14:33:04)

Protesty

     Rozstrzygnięcia Protestów

Odwołania

     Rozstrzygnięcia Odwołań

Wybór najkorzystniejszej oferty Konkursowej
Wybór najkorzystniejszej oferty konkursowej (dodano: 21-03-2019, 15:07:49)

Unieważnienie konkursu

Inne
Inne nr 1 (dodano: 05-03-2019, 11:25:59)
Inne nr 2 (dodano: 05-03-2019, 11:26:29)
Inne nr 3 (dodano: 05-03-2019, 14:28:29)Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.