Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Sterylizatornia

 

Kierownik Sterylizatorni : 
Alicja Stempińska Telefon: bezpośredni 63 26 26 191 wew. 191
Telefon
: bezpośredni 63 26 26 185 wew. 185.
Sterylizacja (Kliknij aby powiekszyć)

Sterylizacja  (Kliknij aby powiekszyć)

Sterylizacja (Kliknij aby powiekszyć)

Sterylizacja (Kliknij aby powiekszyć)