Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Pracownia Endoskopii

Kierowanie komórką:

Pracownią Endoskopii kieruje Kierownik Pracowni spec. chirurg Maciej Goździkowski, a  w przypadku jego nieobecności – wyznaczony przez kierownika lekarz.
Pielęgniarka Pracowni Endoskopii kierowana jest przez Przełożoną Pielęgniarek, a w przypadku  jej nieobecności przez pielęgniarkę wskazaną przez  Przełożoną Pielęgniarek.

Zadania Komórki:

Wykonywanie badań diagnostycznych: gastroskopia, rektoskopia bronchoskopia, kolonoskopia.

Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną.

Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentów.

Zapobieganie zakażeniom wewnątrz pracowni.


Tryb pracy:

Godziny pracy lekarzy: 7 00 - 14 00 (w tym wyznaczone godziny pracy)

Pielęgniarka zatrudniona jest w systemie jednozmianowym
w godzinach 7 00  - 14 35

Maciej Goździkowski (Kliknij aby powiekszyć)

Videogastrostkop (Kliknij aby powiekszyć)