Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej

Nadzór nad funkcjonowaniem pracowni diagnostyki kardiologicznej pełni ordynator oddziału Wewnętrznego I lekarz Dariusz Kamiński. Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej mieści się na I piętrze szpitala w ramach oddziału wewnętrznego.   
W pracowni diagnostyki kardiologicznej zatrudnione są osoby na stanowiskach:

 • technik diagnostyki kardiologicznej
 • pielęgniarka

Zadania Pracowni:

 • Wykonywanie badań elektrokardiograficznych spoczynkowych i wysiłkowych oraz badań Holtera sercowych i ciśnieniowych dla pacjentów szpitala , poradni specjalistycznych innych podmiotów zewnętrznych.
 • Wykonywanie w/w badań dla podmiotów zewnętrznych, z którymi zakład zawarł odrębną umowę
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora zakładu
Pracownia EKG

Aparat EKG (Kliknij aby powiekszyć)


Tryb pracy:

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej czynna jest w dni robocze w godzinach od 7 00 do 14 35

Współpraca z innymi jednostkami

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej współpracuje z:

 • oddziałami szpitalnymi
 • poradniami specjalistycznymi
 • innymi komórkami organizacyjnymi funkcjonującymi w zakładzie
 • zespołami i komisjami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczonych usług
 • podmiotami zewnętrznymi, dla których pracownia wykonuje badania.