Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Rentgenowska i Pracownia Tomografii Komputerowej

świadczy usługi w zakresie badań radiologicznych i Tomografii Komputerowej.

TOMMA Diagnostyka Obrazowa S. A. ul. Ściegiennego 84a, 60-147 Poznań

www.tomma.com.pl

tel. 63 2626157
Kierownik Pracowni : Krzysztof Niemiro