Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Cennik usług wykonywanych w SPZOZ w Kole

Cennik usług dla Pacjenta zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z dnia 01.03.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia zdrowotne i inne usługi realizowane przez SPZOZ w Kole.


Cennik usług medycznych