Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Cennik usług wykonywanych w SPZOZ w Kole

Cennik usług dla Pacjenta zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z dnia 14.12.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia zdrowotne i inne usługi realizowane przez SPZOZ w Kole.

Cennik badań wykonywanych w Pracowni USG

Cennik usług świadczonych w Poradniach Specjalistycznych

Cennik usług świadczonychych w Oddziałach Szpitalnych

Cennik usług medycznych świadczonych w Izbie Przyjęć

Cennik badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej

Cennik badań wykonywanych w Pracowni Endoskopii

Cennik badań wykonywanych w Pracowni RTG

Cennik badań tomograficznych wykonywanych w Pracowni Tomografii Komputerowej

Cennik badań laboratoryjnych

Cennik badań histopatologicznych

Cennik usług transportu sanitarnego

Opłata za inne usługi