Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Dyrekcja SPZOZ w Kole

p. o. Dyrektor SPZOZ w Kole:

Iwona Wiśniewska

Telefony:
  • Telefon bezpośredni: 632 - 626 - 140
  • FAX: 632 - 720 - 850

e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl


 

p.o. Dyrektora SPZOZ w Kole, doktor nauk medycznych Cezary Chmielecki
p.o z-ca Dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Kole:

Aleksandra Pakuła

Telefony:
  • Telefon bezpośredni: 632 - 626 - 140
  • FAX: 632 - 720 - 850

e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl


 

 
G³ówny Ksiêgowy:

mgr Elżbieta Marciniak

Telefony:
  • Telefon bezpośredni: 632 - 626 - 133
  • FAX: 632 - 720 - 850

e-mail: elzbieta.marciniak@spzozkolo.pl


 

p.o. Głównego Księgowego, mgr. Elżbieta Marciniak