Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Dyrekcja SPZOZ w Kole

Dyrektor SPZOZ w Kole:

Iwona Wiśniewska

Telefony:
  • Telefon bezpośredni: 63 26 26 140
  • FAX: 63 27 20 850

e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl


 

Dyrektor SPZOZ w Kole
z-ca Dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Kole:

Rafał Krygier

Telefony:
  • Telefon bezpośredni: 63 26 26 140
  • FAX: 63 27 20 850

e-mail: dyrektor.medyczny@spzozkolo.pl


 

z-ca Dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Kole
Główny Księgowy:

Aneta Kaźmierczak

Telefony:
  • Telefon bezpośredni: 63 26 26 133
  • FAX: 63 27 20 850

e-mail: glowny.ksiegowy@spzozkolo.pl