Aktualności

 • 7 Lipca 2015 Wtorek Zintegrowany Informator Pacjenta - nowa funkcjonalność:

  Od 1 lipca NFZ wprowadza nową funkcjonalność – możliwość  odbioru danych dostępowych przez pełnomocnika.

  To ważna informacja, szczególnie dla osób ... czytaj więcej

 • 17 Września 2015 Czwartek Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW:

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w celu poprawy oddziaływania na środowisko postanowił ... czytaj więcej

 • 17 Września 2015 Czwartek Zakup aparatu USG:

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zakupiła  w miesiącu sierpniu 2015r. z dotacji środków podmiotu tworzącego- Rady Powiatu w Kole  nowy aparat USG ... czytaj więcej

 • 30 Listopada 2015 Poniedziałek Płatny wjazd i postój na terenie SPZOZ w Kole:

  Od 23.11.2015 r. na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ruszyła strefa płatnego parkowania:

  Informujemy, że czytaj więcej

 • 1 Grudnia 2015 Wtorek Aparat USG dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego:

  W miesiącu listopad 2015r., Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zakupiła dzięki SPONSOROM APARAT USG DLA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO.

  Sponsorzy to:< ... czytaj więcej

 • 2 Czerwca 2016 Czwartek Wymiana Tomografu komputerowego:

  W maju 2016 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Kole dokonano wymiany Tomografu Komputerowego, który posiada najwyższą jakość obrazowan ... czytaj więcej

 • 29 Sierpnia 2016 Poniedziałek Audit w SPZOZ Koło:

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zlecił zewnętrznej Firmie certyfikującej TUV SUD wykonanie auditu-sprawdzającego-nadzoru.
  Audit ten zostanie przeprowadzony ... czytaj więcej

 • 22 Września 2016 Czwartek Nowy tabor medyczny w zakresie Ratownictwa Medycznego:

  Nasz szpital wzbogacił się w nowy tabor medyczny w zakresie Ratownictwa Medycznego.

  20 września 2016r. karetki pogotowia zostały poświę ... czytaj więcej

 • 4 Stycznia 2017 Środa Sponsoring dla Szpitala:

  W roku 2016 sponsorzy dla Szpitala w Kole - podarowali środki finansowe na zakup nowego sprzętu -  są to:

  1. Okręgow ... czytaj więcej
  2. 1 Lutego 2017 Środa Sprzęt od WOŚP:

   W dniu 25 stycznia 2017r. nastąpiło przekazanie dla naszego szpitala w ramach Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - dla oddziału dziecięcego- naszego szpitala- LOKALIZATORA NACZYŃ KRWION ... czytaj więcej

  3. 8 Maja 2017 Poniedziałek SPZOZ w Kole nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej „Kołowrotek”. :

   Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Kole nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej „Kołowrotek”< ... czytaj więcej

  4. 17 Sierpnia 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
   Roboty budowlane w systemie - zaprojektuj i wybuduj - polegające na budowie bloku operacyjnego wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami oraz sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatuczytaj więcej
  5. 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
   kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
  6. 26 Września 2017 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
   sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów (II) - uzupełnienieczytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Historia Szpitala w Kole

Kliknij aby powiększyćKliknij aby powiększyćKliknij aby powiększyć

Początki działalności szpitala powiatowego w Kole sięgają XIX wieku. Liczba mieszkańców Koła w tamtych latach uprawniona do bezpłatnego korzystania z leczenia była stosunkowo mała. Wynikało to ze struktury zatrudnienia mieszkańców, spośród których znikoma część znajdowała pracę w małych zakładach usługowych i przemysłowych. Większość objętych bezpłatnych leczeniem stanowili pracownicy administracji i kolejarze.
   W latach 1945-1950 brak było w Kole podstawowych placówek służby zdrowia zapewniających opiekę lekarską w ramach lecznictwa otwartego. W 1949 r. otwarto Ośrodek Zdrowia sprawujący opiekę nad matką i dzieckiem. Na początku lat pięćdziesiątych połączono Ośrodek ze Szpitalem i powstał Zespół Opieki Lekarskiej. W tym czasie także przystąpiono do organizowania nowych jednostek lecznictwa podstawowego, na których do roku 1970 spoczywał główny ciężar opieki nad chorym oraz pracy nad umacnianiem i podtrzymywaniem zdrowia ludności. Jednostkami tymi były pierwsze specjalistyczne poradnie: dziecięca, stomatologiczna, przeciwgruźlicza, dermatologiczna i pracownia protetyczna. Wymienione poradnie prowadziły działalność profilaktyczno- leczniczą nad społeczeństwem miasta Koła.
   W 1956r. przystąpiono do rozbudowy kolskiego szpitala, co w rzeczywistości polegało na wybudowaniu nowego gmachu obok dawnego. Inwestycję tę zakończono w 1959r. W nowych warunkach szpital w Kole dysponował 280 łóżkami, na ośmiu oddziałach specjalistycznych: wewnętrznym, chirurgicznym, dziecięcym, noworodkowym, położniczym, ginekologicznym, płucnym i laryngologicznym. Przy szpitalu powstały poradnie konsultacyjne: chirurgiczna, internistyczna i ginekologiczna. Szpital wyposażono w nowoczesny sprzęt medyczny zwłaszcza: pracownię rentgenowską, bakteriologiczną i gabinet fizykoterapii. Na wszystkich stanowiskach zatrudniono lekarzy z pełnymi kwalifikacjami, w tym specjalistów II stopnia. Zwiększyła się też proporcjonalnie do potrzeb kadra średniego personelu medycznego: pielęgniarek, położnych, techników, laborantów i felczerów. Wzrost zatrudnienia personelu w latach 1958-78 był spowodowany rozwojem przemysłu na terenie miasta Koła, zwiększyła się liczba uprawnionych do bezpłatnego leczenia, powstały nowe placówki przemysłowej służby zdrowia- to przyczyniło się z kolei do zwiększenia obszaru zapobiegawczo-leczniczego kolskiej służby zdrowia. Pierwsze przychodnie utworzono przy Zakładach Ceramiki Sanitarnej, Fabryce Materiałów i Wyrobów Ściernych "Korund" oraz w Zakładach "ZREMB". W latach sześćdziesiątych zorganizowano w Przychodni Rejonowej w Kole nowe poradnie specjalistyczne: okulistyczną, laryngologiczną, zdrowia psychicznego i neurologiczną.
   W latach 1971-75 następuje proces integracji placówek służby zdrowia- powstają Zespoły Opieki Zdrowotnej. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kole powstał 31 grudnia 1976r. na skutek zespolenia lecznictwa otwartego, lecznictwa zamkniętego i stacji pogotowia ratunkowego w jedną instytucje. W nowej strukturze organizacyjnej służby zdrowia- Zespół Opieki Zdrowotnej stanowił podstawową instytucję zapewniającą opiekę zdrowotną dla ludności zamieszkałej na terenie jego działalności.
W latach 1976-1980 na terenie działalności ZOZ-u powstają nowe placówki służby zdrowia, których inwestorem był Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Są to Wiejskie Ośrodki Zdrowia.

Kliknij aby powiększyćKliknij aby powiększyć
   11 marca 1997r. Zespół Opieki Zdrowotnej został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego nazewnictwo utrzymane jest do chwili obecnej. Szpital jest szpitalem pierwszego poziomu referencji. Posiadamy oddziały w zakresie specjalności: internistycznej, chirurgicznej, pediatrycznej, ginekologiczno/położniczej, pulmonologicznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy. Od stycznia 2005r. świadczymy usługi w zakresie poradni specjalistycznych: kardiologicznej, chirurgicznej, urologicznej i ginekologicznej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole położony jest na obrzeżach miasta Koła. Udziela całodobowych świadczeń medycznych, które obejmują swoim zakresem diagnostykę, leczenie i opiekę. Zatrudnia w nim personel o wysokich kwalifikacjach, tj. interniści, chirurdzy, pediatrzy, neonatolog, ginekolodzy, ortopeda i urolog, którzy to zapewniają kompleksową opiekę nad pacjentem i gwarantują wysoką jakość udzielanych świadczeń medycznych. Prowadzone są specjalistyczne zabiegi: operacje metodą laparoskopową, operacje naczyniowe i operacje tarczycy. W naszym Zakładzie pracuje również wykwalifikowany personel pielęgniarek i położnych, w tym jest wiele specjalistek z zakresu pielęgniarstwa oraz położnictwa. W szpitalu znajdują się pracownie: EKG- możliwość wykonania ekg wysiłkowego oraz badania serca metodą Holtera, Endoskopii-możliwość wykonania gastroskopii, rektoskopii, bronchoskopii. Ponadto znajduje się Medyczne Laboratorium Diagnostyczne i Pracownia Diagnostyki Obrazowej oraz Pracownia Tomografii Komputerowej. Usługi w naszym szpitalu adresowane są do osób w każdym przedziale wiekowym, zapewniając im pełną opiekę medyczną: lekarską i pielęgniarską. Zakład nasz współpracuje ze szpitalami ościennymi oraz szpitalami klinicznymi, gwarantując w ten sposób leczenie na najbardziej optymalnym poziomie. Zakres leczenia i opieki jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta. Żywienie jest dostosowane do Pacjentów z uwzględnieniem wskazań dietetycznych lekarza leczącego. Podczas leczenia Pacjent jest traktowany indywidualnie, z należnym mu szacunkiem i poszanowaniem jego godności. Opiekę, którą otrzymuje jest dobrej jakości, bo sprawują ją ludzie o odpowiednich kwalifikacjach. W ten sposób realizujemy świadczenia usług w oparciu o najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej, dajemy przez to gwarancje świadczenia usług najwyższej jakości. Obszar działania Szpitala stanowi obwód leczniczy, który obejmuje teren Powiatu Kolskiego oraz przyjezdnych z całego kraju i cudzoziemców. Podstawowym zadaniem Szpitala jest zapewnienie ludności z rejonów wyżej wymienionych opieki zdrowotnej w zakresie: opieki stacjonarnej, opieki specjalistycznej, pomocy ambulatoryjnej dla wszystkich potrzebujących.

Szpital wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

 • Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii położnictwa, ginekologii, noworodki, pulmonologii, medycyny ratunkowej.
 • Porad specjalistycznych
 • Pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia na terenie miasta Kłodawy, Dąbia, Przedcza. Chodowa i Olszówki.

Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest Rada Powiatu Kolskiego.

Zakład działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 05 kwietnia 2011r. o Działalności Leczniczej /Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z póź. zm./
 • Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
 • Wpisu do rejestru sądowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Innych przepisów dotyczących samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek i zakładów budżetowych.

   W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole został opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001: 2008 zalecający procesowe podejście przy jego tworzeniu i ciągłe doskonalenie w czasie jego funkcjonowania.