Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Wykaz adresów e-mail w SPZOZ Koło


Adres e-mail

Stanowisko / Imię i nazwisko
sekretariat@spzozkolo.pl Dyrektor SPZOZ Iwona Wiśniewska
dyrektor.medyczny@spzozkolo.pl z-ca Dyrektora ds. lecznictwa Rafał Krygier
glowny.ksiegowy@spzozkolo.pl Główny księgowy Aneta Kaźmierczak 
sekretariat@spzozkolo.pl Sekretariat SPZOZ
iod@spzozkolo.pl INSPEKTOR OCHRONY DANYCH SPZOZ