Data wydruku: 2019-09-21
Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Kole

http://www.spzozkolo.pl/do14000b.php?id=31


Zamówienie:
Kompleksowa obsługa informatyczna wraz z utrzymaniem sprawności technicznej eksploatowanego sprzetu informatycznego oraz realizacja zadań związanych z działaniami administratora systemów informatycznych SPZOZ w Kole

(zamieszczono: 2018-09-17 14:43:34)


Nr sprawy: SPZOZ.ADT.2440.04.2018

Ogłoszenie
Ogłoszenie (dodano: 17-09-2018, 14:43:53)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 17-09-2018, 14:44:20)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 17-09-2018, 14:44:56)
Załącznik nr 2 (dodano: 18-09-2018, 07:39:59)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 25-09-2018, 08:32:39)
Pytania nr 2 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 26-09-2018, 14:11:35)


Protokół z otwarcia ofert


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 23-10-2018, 07:23:42)


Ogłoszenie o zawarciu umowyOsoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura


© 2017 SPZOZ Koło