Data wydruku: 2019-09-21
Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Kole

http://www.spzozkolo.pl/do14000b.php?id=27


Zamówienie:
Zbycie ambulansu

(zamieszczono: 2018-07-27 13:26:30)


Nr sprawy: SPZOZ.SZ.201.01.2018

Ogłoszenie
Ogłoszenie (dodano: 27-07-2018, 13:27:15)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki do Specyfikacji


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami


Protokół z otwarcia ofert


Wybór najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zawarciu umowyOsoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura


© 2017 SPZOZ Koło