Data wydruku: 2019-09-21
Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Kole

http://www.spzozkolo.pl/konkurs.php?id=41


Konkurs:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących swym zakresem diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologię i serologię z prowadzeniem banku krwi w pomieszczeniach dzierżawionych od Udzielającego zamówienie (II)

(zamieszczono: 2019-03-05 11:19:38)


Nr sprawy: SPZOZ.DŚM-ZP.500.02.2019

Ogłoszenie o Konkursie
Ogłoszenie (dodano: 05-03-2019, 11:19:54)

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (dodano: 05-03-2019, 11:20:17)

Modyfikacje treści Konkursu

Załączniki do Konkursu
Załącznik nr 1 (dodano: 05-03-2019, 11:20:46)
Załącznik nr 2 (dodano: 05-03-2019, 11:21:09)
Załącznik nr 3 (dodano: 05-03-2019, 11:21:58)
Załącznik nr 4 (dodano: 05-03-2019, 11:22:23)
Załącznik nr 5 (dodano: 05-03-2019, 11:22:52)
Załącznik nr 6 (dodano: 05-03-2019, 11:23:18)
Załącznik nr 7 (dodano: 05-03-2019, 11:23:49)
Załącznik nr 8 (dodano: 05-03-2019, 11:24:31)
Załącznik nr 9 (dodano: 05-03-2019, 11:24:59)

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi nr 1 (dodano: 11-03-2019, 14:33:04)

Protesty

     Rozstrzygnięcia Protestów

Odwołania

     Rozstrzygnięcia Odwołań

Wybór najkorzystniejszej oferty Konkursowej
Wybór najkorzystniejszej oferty konkursowej (dodano: 21-03-2019, 15:07:49)

Unieważnienie konkursu

Inne
Inne nr 1 (dodano: 05-03-2019, 11:25:59)
Inne nr 2 (dodano: 05-03-2019, 11:26:29)
Inne nr 3 (dodano: 05-03-2019, 14:28:29)Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura


© 2017 SPZOZ Koło