Data wydruku: 2019-09-21
Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Kole

http://www.spzozkolo.pl/przetarg.php?id=134


Przetarg:
Sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach oddzielnych pakietów

(zamieszczono: 2019-03-07 10:17:09)


Nr sprawy: SPZOZ.DŚM-ZP.240.04.2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 07-03-2019, 10:31:48)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 07-03-2019, 10:18:25)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 07-03-2019, 10:18:50)
Załącznik nr 2 (dodano: 07-03-2019, 10:19:51)
Załącznik nr 3 (dodano: 07-03-2019, 10:20:39)
Załącznik nr 4 (dodano: 07-03-2019, 10:32:20)
Załącznik nr 5 (dodano: 07-03-2019, 11:13:09)
Załącznik nr 6 (dodano: 07-03-2019, 11:57:24)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 01-04-2019, 14:18:43)
Pytania nr 2 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 04-04-2019, 12:02:53)
Pytania nr 3 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 05-04-2019, 13:53:50)
Pytania nr 4 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 22-03-2019, 10:54:32)
Pytania nr 5 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 26-03-2019, 11:23:09)


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 10-04-2019, 14:21:34)


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 10-05-2019, 11:34:18)


Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano: 14-06-2019, 12:13:44)


Unieważnienie postępowaniaOsoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura


© 2017 SPZOZ Koło