Data wydruku: 2020-02-17
Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Kole

http://www.spzozkolo.pl/przetarg.php?id=131


Przetarg:
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie całodziennego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole

(zamieszczono: 2019-01-30 13:43:38)


Nr sprawy: SPZOZ.DŚM.240.02.2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 30-01-2019, 13:43:59)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 30-01-2019, 13:50:21)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 30-01-2019, 13:50:45)
Załącznik nr 2 (dodano: 30-01-2019, 13:51:24)
Załącznik nr 3 (dodano: 30-01-2019, 13:51:43)
Załącznik nr 4 (dodano: 30-01-2019, 13:52:03)
Załącznik nr 5 (dodano: 30-01-2019, 13:52:24)
Załącznik nr 6 (dodano: 30-01-2019, 13:52:50)
Załącznik nr 7 (dodano: 30-01-2019, 13:53:17)
Załącznik nr 8 (dodano: 30-01-2019, 13:53:43)
Załącznik nr 9 (dodano: 30-01-2019, 13:54:13)
Załącznik nr 10 (dodano: 30-01-2019, 13:54:39)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 07-02-2019, 13:21:13)


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 18-02-2019, 12:10:38)


Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano: 27-02-2019, 15:00:52)


Unieważnienie postępowaniaOsoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura


© 2017 SPZOZ Koło