Data wydruku: 2019-09-21
Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Kole

http://www.spzozkolo.pl/przetarg.php?id=127


Przetarg:
Sukcesywny zakup i dostawa leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów - uzupełnienie

(zamieszczono: 2018-09-26 08:27:00)


Nr sprawy: SPZOZ.DŚm-ZP.240.15.2018

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 26-09-2018, 08:27:15)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 26-09-2018, 08:27:58)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 26-09-2018, 08:28:19)
Załącznik nr 2 (dodano: 26-09-2018, 08:28:42)
Załącznik nr 3 (dodano: 26-09-2018, 08:29:03)
Załącznik nr 4 (dodano: 26-09-2018, 08:29:24)
Załącznik nr 5 (dodano: 26-09-2018, 08:29:45)
Załącznik nr 6 (dodano: 26-09-2018, 08:30:12)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 01-10-2018, 14:28:28)


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 04-10-2018, 13:08:32)


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 17-10-2018, 12:15:12)


Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano: 12-11-2018, 08:38:01)


Unieważnienie postępowaniaOsoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura


© 2017 SPZOZ Koło