Data wydruku: 2020-02-17
Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Kole

http://www.spzozkolo.pl/przetarg.php?id=112


Przetarg:
PLAN 2018

(zamieszczono: 2018-01-17 15:31:47)


Nr sprawy: 1

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 17-01-2018, 15:32:08)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki do Specyfikacji


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert


Wybór najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zawarciu umowy


Unieważnienie postępowaniaOsoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura


© 2017 SPZOZ Koło