Data wydruku: 2020-02-17
Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Kole

http://www.spzozkolo.pl/przetarg.php?id=104


Przetarg:
kompleksowa dostawa paliwa gazowego

(zamieszczono: 2017-09-07 12:44:42)


Nr sprawy: grupa zakupowa III/2017 Voltra

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Ogłoszenie (dodano: 07-09-2017, 12:46:09)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 07-09-2017, 12:46:33)


Załączniki do Specyfikacji


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami


Modyfikacje treści


Protesty i rozstrzygnięcia protestów


Protokół z otwarcia ofert


Wybór najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zawarciu umowy


Unieważnienie postępowaniaOsoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura


© 2017 SPZOZ Koło