Aktualności

 • 28 Maja 2019 Wtorek Wiceminister Inwestycji Andżelika Możdżanowska  może wspomóc kolski Szpital:

  23 maja 2019 r.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole miał zaszczyt  gościć w Kole, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a takż ... czytaj więcej

 • 30 Maja 2019 Czwartek Światowy Dzień Higieny Rąk:

  W dniu ... czytaj więcej

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 31 Stycznia 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2019czytaj więcej
 • 16 Maja 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb SPZOZ w Kole wg poszczególnych pakietówczytaj więcej
 • 11 Czerwca 2019 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SPZOZ w Koleczytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Zamówienie poniżej 30.000 €

Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
(zamieszczono: 2019-04-05 14:20:10)

Nr sprawy: SPZOZ.ADTE-SZ/02/2019 (odsłon: 203)

Ogłoszenie
Ogłoszenie (dodano: 05-04-2019, 14:20:42)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 05-04-2019, 14:21:03)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 05-04-2019, 14:21:22)
Załącznik nr 2 (dodano: 05-04-2019, 14:21:45)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 08-04-2019, 11:43:50)


Protokół z otwarcia ofert


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 24-04-2019, 15:02:48)


Ogłoszenie o zawarciu umowy


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.