Aktualności

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 31 Stycznia 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2019czytaj więcej
 • 7 Marca 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach oddzielnych pakietówczytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
 • 22 Stycznia 2019 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z SPZOZ w Kole czytaj więcej
 • 5 Kwietnia 2019 Piątek Zamówienie do 30.000 €:
  Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Zamówienie poniżej 30.000 €

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z SPZOZ w Kole
(zamieszczono: 2019-01-22 14:42:44)

Nr sprawy: SPZOZ.ADTE-SZ/01/2019 (odsłon: 453)

Ogłoszenie
Ogłoszenie (dodano: 22-01-2019, 14:43:16)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 22-01-2019, 14:43:37)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 22-01-2019, 14:43:57)
Załącznik nr 2 (dodano: 22-01-2019, 14:44:21)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami


Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert (dodano: 29-01-2019, 14:09:16)


Wybór najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zawarciu umowy


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.