Aktualności

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 31 Stycznia 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2019czytaj więcej
 • 16 Maja 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb SPZOZ w Kole wg poszczególnych pakietówczytaj więcej
 • 7 Marca 2019 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Sukcesywny zakup i dostawa produktów farmaceutycznych dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach oddzielnych pakietówczytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Zamówienie poniżej 30.000 €

Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu
(zamieszczono: 2018-09-14 09:54:57)

Nr sprawy: SPZOZ-ADTE-SZ.2446.2018.LG (odsłon: 595)

Ogłoszenie
Ogłoszenie (dodano: 14-09-2018, 10:14:23)
Ogłoszenie - modyfikacja nr 1 (dodano: 14-09-2018, 10:18:33)
Ogłoszenie - modyfikacja nr 2 (dodano: 14-09-2018, 10:19:20)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załączniki do Specyfikacji


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami


Protokół z otwarcia ofert


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 01-10-2018, 14:11:21)


Ogłoszenie o zawarciu umowy


Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Janiak

.:: powrót ::.