Aktualności

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 11 Grudnia 2018 Wtorek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii z prowadzeniem banku krwi czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 31 Października 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w SPZOZ w Koleczytaj więcej
 • 18 Grudnia 2018 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
  Dostawa oleju napędowego dla transportu sanitarnego SPZOZ w Koleczytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
 • 8 Października 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Specjalistyczne badania w dziedzinie patomorfologii czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Zamówienie poniżej 30.000 €

Nadzór autorski dla posiadanego systemu ESKULAP
(zamieszczono: 2018-02-21 13:12:12)

Nr sprawy: SPZOZ.ZO.2440.3.2018 (odsłon: 665)

Ogłoszenie
Ogłoszenie (dodano: 21-02-2018, 13:13:24)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 21-02-2018, 13:14:13)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 21-02-2018, 13:15:00)
Załącznik nr 2 (dodano: 21-02-2018, 13:15:20)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 27-02-2018, 12:29:33)


Protokół z otwarcia ofert


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 06-03-2018, 14:32:20)


Ogłoszenie o zawarciu umowy


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.