Aktualności

 • 17 Września 2018 Poniedziałek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu czytaj więcej
 • 11 Grudnia 2018 Wtorek Ogłoszenie o Konkursie na:
  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii z prowadzeniem banku krwi czytaj więcej
 • 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
  kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
 • 27 Września 2017 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  dostawa energii elektrycznejczytaj więcej
 • 17 Stycznia 2018 Środa Ogłoszenie o Przetargu na:
  PLAN 2018czytaj więcej
 • 26 Czerwca 2018 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących czytaj więcej
 • 8 Sierpnia 2018 Środa Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego czytaj więcej
 • 20 Sierpnia 2018 Poniedziałek Zamówienie do 30.000 €:
  Zbycie ambulansu medycznego 2 czytaj więcej
 • 17 Stycznia 2019 Czwartek Zamówienie do 30.000 €:
  obsługa parkingów czytaj więcej
 • 22 Stycznia 2019 Wtorek Zamówienie do 30.000 €:
  Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z SPZOZ w Kole czytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Zamówienie poniżej 30.000 €

Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej celem uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania 9.2,1 Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wraz z jej rozliczeniem
(zamieszczono: 2018-01-19 14:20:27)

Nr sprawy: SPZOZ.ZP.02.2018 (odsłon: 718)

Ogłoszenie
Ogłoszenie (dodano: 19-01-2018, 14:21:10)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ (dodano: 19-01-2018, 14:21:34)


Załączniki do Specyfikacji
Załącznik nr 1 (dodano: 19-01-2018, 14:21:53)
Załącznik nr 2 (dodano: 19-01-2018, 14:22:16)


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Pytania nr 1 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 25-01-2018, 12:36:28)
Pytania nr 2 wraz z wyjaśnieniami (dodano: 30-01-2018, 11:57:03)


Protokół z otwarcia ofert


Wybór najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (dodano: 07-02-2018, 12:39:22)


Ogłoszenie o zawarciu umowy


Osoba odpowiedzialna za treść: iwona klassura

.:: powrót ::.