Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Zamówienia poniżej 30.000 € w SPZOZ Koło

OgłoszenieStatusData utworzenia
Zbycie ambulansu Zamknięty 2020-02-14 13:57:31
dostawa odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników SPZOZ w Kole Zamknięty 2019-07-29 10:59:52
Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2019-04-05 14:20:10
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z SPZOZ w Kole Zamknięty 2019-01-22 14:42:44
obsługa parkingów Rozstrzygnięty 2019-01-17 14:28:32
Specjalistyczne badania w dziedzinie patomorfologii Zamknięty 2018-10-08 13:16:08
Kompleksowa obsługa informatyczna wraz z utrzymaniem sprawności technicznej eksploatowanego sprzetu informatycznego oraz realizacja zadań związanych z działaniami administratora systemów informatycznych SPZOZ w Kole Unieważniony 2018-09-17 14:43:34
Świadczenie usług Ochrona osób i mienia przez okres 12 m-cy według harmonogramu Zamknięty 2018-09-14 09:54:57
Zbycie ambulansu medycznego 2 Zamknięty 2018-08-20 15:05:31
Zbycie ambulansu medycznego Zamknięty 2018-08-08 12:34:26
Zbycie ambulansu Unieważniony 2018-07-27 13:26:30
Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących Zamknięty 2018-06-26 14:52:24
Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących Unieważniony 2018-06-12 13:23:30
Nadzór autorski dla posiadanego systemu ESKULAP Zamknięty 2018-02-21 13:12:12
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej celem uzyskania dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Unieważniony 2018-02-15 15:04:34
Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej celem uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania 9.2,1 Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wraz z jej rozliczeniem Unieważniony 2018-01-19 14:20:27
sukcesywny zakup i dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kole Zamknięty 2018-01-03 13:44:53
Ochrona osób i mienia Rozstrzygnięty 2017-12-20 10:34:49
odbiór i utylizacja odpadów medycznych Rozstrzygnięty 2017-12-18 13:15:33
Odbiór odpadów komunalnych Rozstrzygnięty 2017-12-18 13:10:44
obsługa systemów informatycznych w infrastrukturze SPZOZ w Kole Zamknięty 2017-07-04 12:23:05
Usługa odbioru odpadów komunalnych Rozstrzygnięty 2017-06-06 12:23:02
Nadzór autorski dla posiadanego systemu ESCULAP Zamknięty 2017-02-06 14:39:09
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z SPZOZ w Kole Rozstrzygnięty 2017-01-12 11:02:34
Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z SPZOZ w Kole Zamknięty 2017-01-12 10:53:06
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ochronę osób i mienia. Zamknięty 2016-12-12 08:30:07
Przygotowanie materiałów na temat możliwości pozyskania preferencyjnego finansowania planowanego zadania Zamknięty 2016-12-08 13:33:23
Przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych Unieważniony 2016-05-18 11:05:42
Przeprowadzenie postępowania przetargowego na kompleksową dostawę energii elektrycznej oraz gazu ziemnego Zamknięty 2016-02-26 11:32:47