Informacje

     Informacje ogólne

     Schemat organizacyjny

     Kierownictwo

     Komórki organizacyjne

     Zamównienia publiczne

     Status prawny

     Ogłoszenia o naborze

     Cel działania SPZOZ

     Cennik usług

     Udostępnianie dokumentacji
         medycznej

   Inne

     Informacje nieudostępnione

     BIP użyteczne linki
   Serwis

     Instrukcja obsługi

     Statystyka odwiedzin

     Mapa strony


Szukaj:


Cennik Usług

Cennik usług dla Pacjenta zgodnie z Zarządzeniem nr /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z dnia 14.12.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia zdrowotne i inne usługi realizowane przez SPZOZ w Kole.

Cennik badań wykonywanych w Pracowni USG

Cennik usług świadczonych w Poradniach Specjalistycznych

Cennik usług świadczonychych w Oddziałach Szpitalnych

Cennik usług medycznych świadczonych w Izbie Przyjęć

Cennik badań wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej

Cennik badań wykonywanych w Pracowni Endoskopii

Cennik badań wykonywanych w Pracowni RTG

Cennik badań tomograficznych wykonywanych w Pracowni Tomografii Komputerowej

Cennik badań laboratoryjnych

Cennik badań histopatologicznych

Cennik usług transportu sanitarnego

Opłata za inne usługi


© 2020 SPZOZ Koło@