Informacje

     Informacje ogólne

     Schemat organizacyjny

     Kierownictwo

     Komórki organizacyjne

     Zamównienia publiczne

     Status prawny

     Ogłoszenia o naborze

     Cel działania SPZOZ

     Cennik usług

     Udostępnianie dokumentacji
         medycznej

   Inne

     Informacje nieudostępnione

     BIP użyteczne linki
   Serwis

     Instrukcja obsługi

     Statystyka odwiedzin

     Mapa strony


Szukaj:


  Cel działania SPZOZ

Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w reprezentowanych dziedzinach, służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, zapobieganie powstawania chorób, szerzenie oświaty zdrowotnej oraz organizacja i prowadzenie różnych form szkolenia pracowników medycznych. Celem Zakładu jest także profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia. Zakład może również udzielać świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

© 2020 SPZOZ Koło@