Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,
Sekretariat: (63) 26 26 140, tel/fax: (63) 27 20 850

Ankieta Satysfakcji Pacjenta

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, dotyczącej oceny jakości usług świadczonych przez Nasz szpital.
Wyniki pozwolą nam ocenić poziom świadczeń medycznych udzielanych w szpitalu oraz ich poprawę zgodnie z Państwa sugestią.
PRZY KAŻDYM PYTANIU ZNAJDUJĄ SIĘ CYFRY OD 2 DO 5,
KTÓRE ODPOWIADAJĄ OCENOM SZKOLNYM

2- ocena negatywna
3- poziom dostateczny, ocena przeciętna
4- poziom zadawalający, ocena dobra
5- ocena bardzo dobra

Proszę zaznaczyć ta cyfrę, która najlepiej odpowiada Pani/a ocenie.
Jeżeli nie ma Pan/i zdania na niektóre tematy lub nie dotyczą Pani/a, proszę je opuścić. W przypadku Pacjentów-Dzieci, proszę Rodziców o pomoc w wypełnieniu ankiety.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
 1. W jakim oddziale Pan/i przebywał/a:
 2. Wiek:
 3. Płec: Kobieta Mężczyzna
 4. Kombatant lub osoba represjonowana:

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 
A. PRZYJĘCIE PACJENTA DO SZPITALA

1. W jakim czasie podjęto pierwsze działanie medyczne w Izbie Przyjęć przez lekarza?  
 • do 15 minut
 • do 30 minut
 • do 1 godziny
 • powyżej godziny
2. Szybkość załatwienia formalności w Izbie Przyjęć 2345
3. Uprzejmość personelu Izby Przyjęć 2345
 • pielęgniarki
2345
 • lekarze
2345
 • sekretarki, ratownik, sanitariusz
2345

B. PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU

 
1. Uprzejmość personelu pielęgniarskiego 2345
2. Czas oczekiwania na łóżko 2345
3. Zapoznanie z topografia oddziału: łazienka, WC, dzwonki itp. 2345

4. Pierwsze wrażenie ogólne

2345

C. SALA CHORYCH W ODDZIALE

 
1. Czystość w oddziale 2345
2. Stan wyposażenia sali (łóżko, pościel, stoliki, dzwonki) 2345
3. Cisza w oddziale 2345
4. Dostęp do łazienki, ubikacji 2345
5. Dostęp do telefonu 2345
6. Podawanie i zbieranie basenów 2345

7. Uprzejmość personelu sprzątającego

2345

D. DIETA I POSIŁKI

 
1. Dostępność różnych diet 2345
2. Czy temperatura posiłków jest właściwa 2345
3. Estetyka podawania posiłków 2345

4 .Pomoc przy spożywaniu posiłków

2345

E. OPIEKA PIELĘGNIARSKA

 
1. Dyspozycyjność pielęgniarek/położnych do świadczenia usług 2345
2. Uprzejmość pielęgniarek/ położnych 2345
3. Reakcje na prośby chorych 2345
4. Szybkość reagowania na dzwonki 2345
5. Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny ciała 2345
6. Terminowość podawania leków i wykonywania zabiegów pielęgniarskich 2345
7. Wyjaśnianie celowości wykonywania badan i zabiegów pielęgnacyjnych 2345
8. Przygotowanie chorego do samopielęgnacji w domu 2345
9. Opieka pielęgniarska 2345
 • Rano
2345
 • Po południu
2345
 • W nocy
2345

F. LEKARZE

 
1. Czy ilość czasu poświęconego Panu/i przez lekarza była wystarczająca 2345
2. Uprzejmość lekarzy 2345
3. Czy był/a Pan/i informowany/a o metodach i przebiegu leczenia 2345
4. Czy wyjaśnienia i informacje udzielane przez lekarzy są wystarczające 2345
5. Dostęp do lekarzy 2345
 • Rano
2345
 • Po południu
2345
 • W nocy
2345

G. DIAGNOSTYKA

 
1. Pobieranie krwi (sprawność, czystość) 2345
2. Czas oczekiwania na badania 2345
3. Uprzejmość personelu pracowni diagnostycznych 2345

H. INNE

 
1. Czy otrzymał/a Pan/i Kartę Praw Pacjenta lub czy wskazano miejsce gdzie się karta znajduje ? 2345
2. Czy Pan/i był/ a poinformowana o możliwości składania skarg i wniosków ? 2345
3. Czy szpital jest godny polecenia ? 2345