Aktualności

 • 7 Lipca 2015 Wtorek Zintegrowany Informator Pacjenta - nowa funkcjonalność:

  Od 1 lipca NFZ wprowadza nową funkcjonalność – możliwość  odbioru danych dostępowych przez pełnomocnika.

  To ważna informacja, szczególnie dla osób ... czytaj więcej

 • 17 Września 2015 Czwartek Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW:

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w celu poprawy oddziaływania na środowisko postanowił ... czytaj więcej

 • 17 Września 2015 Czwartek Zakup aparatu USG:

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zakupiła  w miesiącu sierpniu 2015r. z dotacji środków podmiotu tworzącego- Rady Powiatu w Kole  nowy aparat USG ... czytaj więcej

 • 30 Listopada 2015 Poniedziałek Płatny wjazd i postój na terenie SPZOZ w Kole:

  Od 23.11.2015 r. na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ruszyła strefa płatnego parkowania:

  Informujemy, że czytaj więcej

 • 1 Grudnia 2015 Wtorek Aparat USG dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego:

  W miesiącu listopad 2015r., Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zakupiła dzięki SPONSOROM APARAT USG DLA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO.

  Sponsorzy to:< ... czytaj więcej

 • 2 Czerwca 2016 Czwartek Wymiana Tomografu komputerowego:

  W maju 2016 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Kole dokonano wymiany Tomografu Komputerowego, który posiada najwyższą jakość obrazowan ... czytaj więcej

 • 29 Sierpnia 2016 Poniedziałek Audit w SPZOZ Koło:

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zlecił zewnętrznej Firmie certyfikującej TUV SUD wykonanie auditu-sprawdzającego-nadzoru.
  Audit ten zostanie przeprowadzony ... czytaj więcej

 • 22 Września 2016 Czwartek Nowy tabor medyczny w zakresie Ratownictwa Medycznego:

  Nasz szpital wzbogacił się w nowy tabor medyczny w zakresie Ratownictwa Medycznego.

  20 września 2016r. karetki pogotowia zostały poświę ... czytaj więcej

 • 4 Stycznia 2017 Środa Sponsoring dla Szpitala:

  W roku 2016 sponsorzy dla Szpitala w Kole - podarowali środki finansowe na zakup nowego sprzętu -  są to:

  1. Okręgow ... czytaj więcej
  2. 1 Lutego 2017 Środa Sprzęt od WOŚP:

   W dniu 25 stycznia 2017r. nastąpiło przekazanie dla naszego szpitala w ramach Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - dla oddziału dziecięcego- naszego szpitala- LOKALIZATORA NACZYŃ KRWION ... czytaj więcej

  3. 8 Maja 2017 Poniedziałek SPZOZ w Kole nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej „Kołowrotek”. :

   Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Kole nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej „Kołowrotek”< ... czytaj więcej

  4. 17 Sierpnia 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
   Roboty budowlane w systemie - zaprojektuj i wybuduj - polegające na budowie bloku operacyjnego wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami oraz sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatuczytaj więcej
  5. 7 Września 2017 Czwartek Ogłoszenie o Przetargu na:
   kompleksowa dostawa paliwa gazowegoczytaj więcej
  6. 26 Września 2017 Wtorek Ogłoszenie o Przetargu na:
   sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów (II) - uzupełnienieczytaj więcej
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Ankieta Satysfakcji Pacjenta

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, dotyczącej oceny jakości usług świadczonych przez Nasz szpital.
Wyniki pozwolą nam ocenić poziom świadczeń medycznych udzielanych w szpitalu oraz ich poprawę zgodnie z Państwa sugestią.
PRZY KAŻDYM PYTANIU ZNAJDUJĄ SIĘ CYFRY OD 2 DO 5,
KTÓRE ODPOWIADAJĄ OCENOM SZKOLNYM

2- ocena negatywna
3- poziom dostateczny, ocena przeciętna
4- poziom zadawalający, ocena dobra
5- ocena bardzo dobra

Proszę zaznaczyć ta cyfrę, która najlepiej odpowiada Pani/a ocenie.
Jeżeli nie ma Pan/i zdania na niektóre tematy lub nie dotyczą Pani/a, proszę je opuścić. W przypadku Pacjentów-Dzieci, proszę Rodziców o pomoc w wypełnieniu ankiety.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
 1. W jakim oddziale Pan/i przebywał/a:
 2. Wiek:
 3. Płec: Kobieta Mężczyzna
 4. Kombatant lub osoba represjonowana:

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 
A. PRZYJĘCIE PACJENTA DO SZPITALA

1. W jakim czasie podjęto pierwsze działanie medyczne w Izbie Przyjęć przez lekarza?  
 • do 15 minut
 • do 30 minut
 • do 1 godziny
 • powyżej godziny
2. Szybkość załatwienia formalności w Izbie Przyjęć 2345
3. Uprzejmość personelu Izby Przyjęć 2345
 • pielęgniarki
2345
 • lekarze
2345
 • sekretarki, ratownik, sanitariusz
2345

B. PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU

 
1. Uprzejmość personelu pielęgniarskiego 2345
2. Czas oczekiwania na łóżko 2345
3. Zapoznanie z topografia oddziału: łazienka, WC, dzwonki itp. 2345

4. Pierwsze wrażenie ogólne

2345

C. SALA CHORYCH W ODDZIALE

 
1. Czystość w oddziale 2345
2. Stan wyposażenia sali (łóżko, pościel, stoliki, dzwonki) 2345
3. Cisza w oddziale 2345
4. Dostęp do łazienki, ubikacji 2345
5. Dostęp do telefonu 2345
6. Podawanie i zbieranie basenów 2345

7. Uprzejmość personelu sprzątającego

2345

D. DIETA I POSIŁKI

 
1. Dostępność różnych diet 2345
2. Czy temperatura posiłków jest właściwa 2345
3. Estetyka podawania posiłków 2345

4 .Pomoc przy spożywaniu posiłków

2345

E. OPIEKA PIELĘGNIARSKA

 
1. Dyspozycyjność pielęgniarek/położnych do świadczenia usług 2345
2. Uprzejmość pielęgniarek/ położnych 2345
3. Reakcje na prośby chorych 2345
4. Szybkość reagowania na dzwonki 2345
5. Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny ciała 2345
6. Terminowość podawania leków i wykonywania zabiegów pielęgniarskich 2345
7. Wyjaśnianie celowości wykonywania badan i zabiegów pielęgnacyjnych 2345
8. Przygotowanie chorego do samopielęgnacji w domu 2345
9. Opieka pielęgniarska 2345
 • Rano
2345
 • Po południu
2345
 • W nocy
2345

F. LEKARZE

 
1. Czy ilość czasu poświęconego Panu/i przez lekarza była wystarczająca 2345
2. Uprzejmość lekarzy 2345
3. Czy był/a Pan/i informowany/a o metodach i przebiegu leczenia 2345
4. Czy wyjaśnienia i informacje udzielane przez lekarzy są wystarczające 2345
5. Dostęp do lekarzy 2345
 • Rano
2345
 • Po południu
2345
 • W nocy
2345

G. DIAGNOSTYKA

 
1. Pobieranie krwi (sprawność, czystość) 2345
2. Czas oczekiwania na badania 2345
3. Uprzejmość personelu pracowni diagnostycznych 2345

H. INNE

 
1. Czy otrzymał/a Pan/i Kartę Praw Pacjenta lub czy wskazano miejsce gdzie się karta znajduje ? 2345
2. Czy Pan/i był/ a poinformowana o możliwości składania skarg i wniosków ? 2345
3. Czy szpital jest godny polecenia ? 2345