Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

 Jeśli w Ciągu ostatnich 14 dni byłeś gdzie występuje

KORONAWIRUS


https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie