Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

W dniu 19 grudnia 2019 r podczas świątecznej Sesji Rady Powiatu Kolskiego miała miejsce uroczystość wręczenia kluczyków do nowego ambulansu dla szpitala w Kole o wartości 505 000 zł.

W dniu 19 grudnia 2019 r podczas świątecznej Sesji Rady Powiatu Kolskiego miała miejsce uroczystość wręczenia kluczyków do nowego ambulansu dla szpitala w Kole o wartości 505 000 zł.

 

Na ręce Dyrektora Szpitala w Kole Iwony Wiśniewskiej przekazania kluczyków dokonała w imieniu Wojewody wielkopolskiego Wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Tak zmaterializował się czek w wysokości 400 000 złotych, wręczony 20 września 2019 r. przez wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego. Brakującą kwotę w wysokości 105 000 zł dołożył powiat kolski.

 

20 grudnia 2019 Pani Dyrektor przekazała kluczyki ratownikom medycznym w obecności zaproszonych gości oraz pracowników SPZOZ w Kole, z przesłaniem ratowania zdrowia i życia wszystkim potrzebującym pomocy.

 

Ambulans spełnia wszystkie wymogi w zakresie ratownictwa medycznego i wyposażony jest m.in. w wysokiej jakości defibrylator oraz urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS.

 

Poseł RP Leszek Galemba zadeklarował, iż nie jest to nie koniec pomocy dla kolskiego szpitala a zarazem mieszkańców powiatu kolskiego.


Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,15541,nowa-karetka-rozpoczyna-prace-w-powiecie-kolskim-kluczyki-do-wicewojewody