Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, ubezpieczyciel SPZOZ w Kole, sfinansował rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w Szpitalu.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, ubezpieczyciel SPZOZ w Kole, sfinansował rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w Szpitalu.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w ramach prowadzenia działalności
prewencyjnej, która ma na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków
wypadków ubezpieczeniowych, sfinansował rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru oraz
systemu SAP w części przyziemia Szpitala.

Dyrekcja Szpitala oraz pracownicy, składają serdeczne podziękowania dla Zarządu TUW
PZUW za sfinansowanie przedsięwzięcia i tym samym przyczynienia się do większego
bezpieczeństwa pacjentów naszej placówki.

Więcej o TUW PZUW na www.tuwpzuw.pl