Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

II Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Dyrektor SPZOZ w Kole ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa

Załacznik