Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

18 października – ¦więto św. Lukasza Patrona Pracowników Służby Zdrowia

Polscy pracownicy służby zdrowia obchodzą własne ¦więto patronalne Służby Zdrowia,
z tej okazji w dniu 18 października życzenia dla Wszystkich pracowników SPZOZ w Kole, złożył osobiście na ręce pani Dyrektor Iwony Wiśniewskiej, pan Starosta Robert Kropidłowski wraz z Naczelnikiem Wydziału Zdrowia Panią Lillą Urbaniak.

Pani Dyrektor SPZOZ w Kole, na ręce kadry kierowniczej przekazała dla całej załogi podziękowania za charyzmę, zaangażowanie oraz trud wykonywanej pracy.

Ten miły gest oraz zadeklarowane wsparcie Starostwa, jest potwierdzeniem dla wszystkim pracowników Szpitala, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, co zapewne przełoży się na poprawę jakości świadczonych przez nas usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu kolskiego.