Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

Program wymiany ambulansów

Program wymiany ambulansów

 

 20 września 2019 roku, w Domu Górnika w Kłodawie, odbyło się oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie z ogólnopolskiego programu pod nazwą „Program wymiany ambulansów” między Wiceministrem Zdrowia Januszem Cieszyńskim a Dyrektor Szpitala w Kole - Iwoną Wiśniewską.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu od Ministerstwa Zdrowia na kwotę 400 000 złotych, kilkuletni dotychczasowy ambulans, zostanie zastąpiony nowoczesnym, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego, obsługujących mieszkańców gminy Kłodawa.

Na uroczystości obecni byli m.in.: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman, który wspomniał również o dofinansowaniu dla szpitala w kwestii dokończenia budowy nowego bloku operacyjnego, Poseł RP Leszek Galemba, Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Radni Powiatu Kolskiego oraz pracownicy Ratownictwa Medycznego stacjonujący na co dzień w Kłodawie.

Szpital, przygotował postępowanie na zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole i oczekuje na oferty.