Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

SPZOZ w Kole poszukuje lekarzy

Dyrektor SPZOZ w Kole poszukuje:

lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć

lekarza ginekologa

zapraszamy do składania ofert osobiście lub na adres e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl

w składanej ofercie prosimy o zamieszczenie wyrażenia zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach"