Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
62-600 Koło, ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 2626100, tel/fax: (63) 2720850

SPZOZ w Kole poszukuje lekarzy

Dyrektor SPZOZ w Kole poszukuje:

Lekarzy Rodzinnych, Lekarzy Anestezjologów, Lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć, Pielęgniarki Anestezjologiczne 

zapraszamy do składania ofert osobiście lub na adres e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl